Język rosyjski

Nauka rosyjskiego

Wymowa

Pewne cechy rosyjskiej wymowy nie są uwzględnione w transkrypcji.

  • ? nieakcentowane wymawia się jak /a/, np.: ????? (woda) ? /wa|da/, ??????? (korowa) ? /ka|row?, ?????? (pusto) ? /|pust?/.
  • Nieakcentowane ? i ? (oraz ? po ?, ?) wymawia się pośrednio między /e/ i /i/ (/?/), np. ?????? (wiesna) ? /wi|sna/, ?????? (piatno) ? /pi|tno/, ????? (czasy) ? /czisy/.
  • Rosyjskie miękkie s´, z´ są mniej miękkie od polskich ś, ź, brzmią trochę jak sj, zj w jednej głosce. Połączenia ??, ?? należy więc wymawiać możliwie twardo, jak w sinus, rozindyczyć.
  • ?, ? są zawsze miękkie. (?, ?, ? są zawsze twarde.) Brzmią jak polskie ć i ś. ? można też wymawiać jako podwójne miękkie sz.
  • Rosyjskie l jest zawsze miękkie. Brzmi pośrednio między l i j. Przy jego wymowie należy przybliżyć całą przednią i środkową część języka do podniebienia. Rosyjskie ?? wymawiamy jak polskie li.
  • Natomiast rosyjskie ł odpowiada polskiemu ł scenicznemu (Czyli jest bardziej podobne do l od polskiego potocznego ł, tzn. u niezgłoskotwórczego.) Przy jego wymowie należy trzymać prawie cały język nisko i tylko jego czubkiem dotykać do zębów. Zmiękczanie ? jest więc w zasadzie regularne.
  • W rosyjskim ? pod bezdźwięcznych wymawiamy jak polskie w (a nie f). ???? należy więc wymawiać wyraźnie /twoj/.
  • Połączenia -???, -???? w zakończeniach czasowników zwrotnych wymawia się jak /-cca/.
  • ? w końcówkach dopełniacza -???, -??? wymawia się jak polskie w, np. ???????? (dobrogo) ? /|dobrawa/, ????????? (driewniego) ? /|dr´ewniw?/
  • Wyrazy ???, ?????? (czto, cztoby) wymawia się jak /szto/, /|sztoby/.
posted by admin in Bez kategorii and have Komentarze są wyłączone

No comments

The comments are closed.